Our Story

        

    “เป็นไปได้หรือไม่ ที่เราจะรักษาความสวยสดของดอกไม้ได้นิรันดร์?” ด้วยความรักในดอกไม้ ผู้ก่อตั้งจึงเริ่มค้นคว้าร่วมกับทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยจนค้นพบวิธีการ “preserved” หรือการทำ “อมตะ”

            “เราอยากนำเสนอมิติใหม่ของการมอบดอกไม้ธรรมชาติที่ไม่เหี่ยวเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับคนที่มองหาของขวัญที่สามารถเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ หรือคนที่รักการแต่งบ้านแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูแล        ร้านอาหารหรือโรงแรมที่ต้องการสร้างบรรยากาศที่สดชื่นด้วยดอกไม้จริง โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการ ดูแลรักษา ช่วยลดทั้งค่าใช้จ่ายและเวลา”

            การเปลี่ยนดอกไม้สดไปสู่ดอกอมตะนั้นต้องผ่านกระบวนการผลิตในห้องทดลองที่ซับซ้อน มีดอกไม้สดเพียงไม่กี่ดอกเท่านั้นที่ถูกคัดเลือกมาทำเป็นอมตะได้  การผลิตว่ายากแล้ว การวิจัยนั้นยากยิ่งกว่า  เนื่องจากไม่พบข้อมูลงานวิจัยในประเทศไทย จึงเรียกได้ว่า เราเป็นที่แรกที่ผลิตได้สำเร็จ

            เพราะการมอบดอกไม้ ไม่ใช่แค่สวย แต่ยังต้องสื่อถึงเรื่องราวและความรู้สึกอีกมากมาย ให้เรื่องราวของโรสอมตะ ดอกไม้อันเปนนิรันดร์นี้ สื่อความหมายอันเป็นนิรันดร์ของคุณนะคะ